Domů » O obci » Informace » On-line katalog sociálních služeb Moravskoslezského kraje

Jedná se o přehledný webový por tál, který nabízí občanům kraje pomoc při hledání sociální služby, nebo pomoc
při orientaci v sociálních službách poskytovaných na území Moravskoslezského kraje.

Odkaz:

https://sluzby.msk.cz/katalog-socialnich-sluzeb  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie