Domů » O obci » Informace » Charita Frýdek-Místek zve na Tříkrálový koncert

Informujeme občany, že došlo z kapacitních důvodů ke změně místa konání. Koncert bude v kostele sv. Jana a Pavla v Místku.

Původně byl uveden kostel sv. Jakuba.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie