Domů » O obci » Informace » Informace pro cizí strávníky školní jídelny Dobratice

Od 1.3.2024 lze provádět veškeré přihlašování a odhlašování obědů pouze do 13.30 předchozího dne.

V případě nemoci lze první den nemoci odebrat oběd do jídlonosiče.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie