Domů » O obci » Informace » Charita FM – Denní stacionář v Paskově pro seniory 65+

Denní stacionář v Paskově, pro seniory 65+ má stále volná místa.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie