Domů » O obci » Informace » Oznámení o plánované opravě na vodovodní síti dne 4. dubna 2024

Aktuální informace o zahájení opravy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Plánované odstávky

mapa dotčených míst: https://ps.smvak.cz/PSMapy/115082%20Dobratice.pdf

Číslo poruchy: 115083, 115084, 115085, 115086, 115087
Obec: Dobratice
Skut. zahájení: 
Plán. zahájení orientačně: 04.04.2024 08:00
Plán. ukončení orientačně: 04.04.2024 15:00
Dotčená oblast: Viz mapová příloha
Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie