Domů » O obci » Informace » Dotazník pro občany na téma Provoz a výměna kotlů

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství vytvořilo pro občany dotazník na téma Provoz a výměna kotlů.

Cílem dotazníku je především zjistit informovanost občanů o zákazu provozu kotlů 1. a 2. třídy, zda svůj kotel již vyměnili nebo naopak stále nevyměnili, jaký k tomu mají důvod a co by je mohlo motivovat k jeho výměně. Dalším cílem dotazníku bude také zjistit informovanost občanů o jejich povinnosti jednou za tři roky nechat zkontrolovat technický stav a provozuschopnost kotle. Dotazník bude samozřejmě anonymní.

Snímek vyplněného dotazníku (sken, fotografie), získaný např. skenováním nebo vyfocením přes telefon, je možné zaslat elektronicky na e-mail, uvedený na konci dotazníku. Nicméně občané, kteří nemají přístup k internetu nebo technologiím, které by jim umožnily zaslat elektronickou verzi dotazníku nebo jeho snímek, vyplní dotazník ručně na papír a takto vyplněný dotazník mohou zanechat na Obecním úřadě Dobratice.

Odkaz na elektronickou podobu dotazníku

Odkaz zde: https://forms.office.com/e/vffxMqR1jD
  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie