Domů » O obci » Informace » Zájezd pro Dobratické seniory na Lysou horu

Zájezd pro seniory Dobratic – autobusem na Lysou horu  ve čtvrtek 27.6.2024. Máme ještě 10 volných míst pro ostatní zájemce.

Odjezd je 27.6. v 8,30 z Raškovic od hotelu Ondráš. Sraz je 15 minut před odjezdem autobusu. Do Raškovic se můžete dostat linkou 357, která vyjíždí z Vojkovic 7,25 hod. Zpáteční odjezd z Lysé hory je v 11,15 hod.

Jízdné činí 300,- Kč, zálohu 200,-Kč posílejte na účet ČS 781825063/0800, variabilní číslo 2762024, nezapomeňte přidat jméno. Nečlenové klubu seniorů Dobratic doplatí 100,- Kč na místě nástupu do autobusu.

Zálohu posílejte do 15. června 2024, abychom mohli případná volná místa obsadit náhradníky.

Milena Kostková  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie