Domů » Články publikovány TJ Dobratice (Stránka 34)

Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků, podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o ktatastru nemovitostí

vyzva111.pdf
zaslani-seznamu-nemovitych-veci-brezen-2017.pdf
Nenamy-vlastnik-brezen-2017.xlsx


...
Čtěte více

Noc kostelů v Dobraticích

I v letošním roce, kdy kostel sv. Filipa a Jakuba v Dobraticích slaví 150 let od zahájení stavby, připravila dobratická farnost v pátek 24. května program na Noc kostelů. V odpoledních hodinách jsme měli možnost prohlédnout si věž kostela, zvony a půdní prostory. Pro nás, kteří jsme znali tyto prostory z 50 – 60tých let minulého století,
...
Čtěte více

Obec před padesáti léty – kronikářský záznam z roku 1960

 
Kronikářský záznam pana Jana Stříže, který psal Obecní kroniku od r. 1952. Kronikář Jan Stříž doplnil údaje v Obecní kronice z období před I. světovou válkou, stručně a pečlivě popsal dobu první republiky, okupace a dobu poválečnou.V kronikářských záznamech pokračoval až do roku 1960. Ve svém posledním kronikářském záznamu z roku 1960 čtenáře seznamuje s politickým a kulturním děním v obci,
...
Čtěte více

Registr oznámení dle zákona 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků,
...
Čtěte více

  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie