Domů » Obecní úřad » Archiv podle kategorie Povinně zveřejňované informace (Stránka 3)

Povinně zveřejňované informace podle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stranoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
* Oficiální název
Obec Dobratice
* Důvod a způsob založení
Obec Dobratice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávný celek v souladu s § 1 zák.
...
Čtěte více

Zákon 159/2006 Sb. o střetu zájmu

Oznámení veřejných funkcionářů obce
 
§ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje a) povinnost veřejných funkcionářů vykonávat svoji funkci tak, aby nedocházelo ke střetu mezi jejich osobními zájmy a zájmy, které jsou povinni z titulu své funkce prosazovat nebo hájit, b) povinnost veřejných funkcionářů oznamovat skutečnosti,
...
Čtěte více

Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti obce Dobratice v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyrocni-zprava-2016-.pdf


...
Čtěte více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví  strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

* Oficiální název

Obec Dobratice

* Důvod a způsob založení

Obec Dobratice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávný celek v souladu s § 1 zák.
...

Čtěte více

  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie