Domů » Služby občanům » Archiv podle kategorie Odpady (Stránka 2)

POPLATEK ZA ODPADY A PSA V OBCI DOBRATICE V ROCE 2024

ODPADY: změna výše poplatku:
Informujeme občany, že Zastupitelstvo obce Dobratice vydalo Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která nabývá účinnosti dnem 1.1.2024, kterou se zvyšuje sazba poplatku z 550,- Kč na 660,- Kč.
  • Poplatníkem poplatku za odpady je:
a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt,
...
Čtěte více

  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie