Domů » O obci » Samospráva » Zastupitelstvo

Složení Obecního zastupitelstva 2014 – 2018

RNDr. Alena Kacířová, starostka, tel: 558 651 254, 724 179 174

Radovan Otipka, místostarosta (výkon funkce od 1.1.2018) , tel.: 558 651 254, mobil: 724 617 286, předseda finančního výboru: do 31.12.2017

Ing. Iva Spratková, předsedkyně komise kulturní,  ( výkon funkce místostarostky do 31.10.2017)  

Ing. Břetislav Blahut, člen kontrolního výboru

Ing. Břetislav Bortlíček, člen komise technické, předseda finančního výboru: s účinností od 1.1.2018

Ing. Roman Budinský,  předseda komise technické

Ing. Lumír Dvorský, člen komise technické

Ing. Miloslav Kratochvíl, člen komise technické

Stanislav Moravec, předseda kontrolního výboru