Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Informace o době, místě a navrženém programu 10. zasedání ZO Dobratice

V Dobraticích dne 22.5.2015

Obecní úřad Dobratice informuje podle § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů o 10. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice, které se bude konat v pondělí dne 1.6.2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dobraticích

 

Program jednání:

1)Schválení programu jednání.

2)Volba ověřovatelů zápisu.

3)Výběr zhotovitele, zadání zakázky a podpis smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem na stavební akci: Rekonstrukce budovy Obecního úřadu a hasičské zbrojnice Dobratice.

4)Schválení účetní závěrky k 31.12.2014 za Základní školu a mateřskou školu Dobratice, p.o.

5)Rozpočtové opatření obce Dobratice č. 2/2015.

6)Různé.

 

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejně přístupné.

 

První den zveřejnění: 22.5.205

Poslední den zveřejnění 1.6.2015

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: 22.5.2015 – 1.6.2015  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie