Domů » Obecní úřad » Povinně zveřejňované informace » GDPR » Oznámení pověřence pro ochranu osobních údajů a pro přijímání oznámení o porušení práve EU – pro obec Dobratice

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Obec Dobratice, IČ: 00577057, se sídlem Dobratice čp. 49, 739 51 Dobratice, tímto zveřejňuje na úřední desce obecního úřadu kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů pro obec Dobratice.

Tato data jsou uvedena i mezi povinně zveřejňovanými informacemi podle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro obec Dobratice

Příslušná osoba pro přijímání oznámení o porušení práv EU

JUDr. Michaela Neumahr       e-mail: michaela.neumahr@slezskabrana.cz

 

 

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie