Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Oznámení s odkazem: Rozpočtové opatření SOPM č. 1/2019

Oznámení

V souladu s § 39 odst. 5 a odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme:

Rozpočtové opatření č. 1/2019 

je zveřejněno na elektronické úřední desce SOPM, webový link:  https://sopm.cz/mikroregion/dokumenty/

Nahlížení do listinné podoby: v sídle sdružení SOPM na Obecním úřadě Dobrá, Dobrá 230, 739 51 Dobrá

 

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie