Domů » O obci » Informace » POPLATEK ZA ODPADY A PSA V OBCI DOBRATICE V ROCE 2022

ODPADY: změna výše poplatku:

Informujeme občany, že Zastupitelstvo obce Dobratice schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která nabývá účinnosti dnem 1.1.2022, kde se zvyšuje poplatek za odpady z 520 Kč na 550,- Kč.

  • Poplatníkem poplatku za odpady je:

a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

  • Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

PES:

Poplatek za psa zůstal nezměněn, za kalendářní rok 2022 činí za jednoho, druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100,- Kč.  

Poplatek za odpady a psa je splatný nejpozději do konce měsíce září příslušného kalendářního roku.

Poplatky je možno zaplatit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu, nebo převodem na účet vedený u ČS, a.s., číslo účtu: 1681973389/0800 nebo u ČSOB, číslo účtu 2012822/0300. Jako variabilní symbol při platbě převodem uveďte číslo popisné vašeho domu.

Preferujeme platbu převodem na účet. Poté zajistíme doručení nové známky na popelnici    „ROK  2022“,  nejpozději do konce měsíce září 2022, do té doby vám budou vyváženy popelnice se známkou „ROK 2021“.     • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie