Domů » O obci » Informace » Informace o úplné uzavírce části místní komunikace 3C v obci Dobratice, parcela č. 269/7, k.ú. Bukovice

Informujeme občany, že z důvodu rekonstrukce propustku P37 v obci Dobratice, katastrální území Bukovice, bude v termínu od 1.dubna 2024, 07:00 hodin do 30. července 2024, 18:00 hodin, úplně uzavřena část místní komunikace, a to v části obce Bukovice. Jedná se o spojnici z Bukovic na Nižní Lhoty, směrem ke kanálu. Bližší označení uvádíme v přiloženém snímku níže. Objízdná trasa nebyla stanovena.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie