Domů » O obci » Archiv podle kategorie Informace (Stránka 148)

Záměr obce Dobratice pronajmout stávající pohostinství Obecník, včetně kuchyně, v budově č.p. 340 v obci Dobratice

na pozemku p.č. 41/2, k.ú. Dobratice, a části souvisejícího pozemku p.č. 41/1, k.ú. Dobratice, o ploše 160 m2.
Bližší informace obsahují přiložené soubory.

...
Čtěte více

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Region Slezská brána na léta 2019 – 2022

V souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme, že Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Region Slezská brána na léta 2019 – 2022 ,  je zveřejněn v elektronické podobě na:
(http://www.slezskabrana.cz/dokumenty-rsb/rozpocty)
Do listinné podoby je možno nahlédnout na adrese Nádražní 38,
...
Čtěte více

Návrh rozpočtu Svazku obcí Region Slezská brána na rok 2019

V souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme, že Návrh rozpočtu  Svazku obcí Region Slezská brána,  je zveřejněn v elektronické podobě na:
(http://www.slezskabrana.cz/dokumenty-rsb/rozpocty)
 Do listinné podoby je možno nahlédnout na adrese Nádražní 38,
...
Čtěte více

Veřejná vyhláška Magistrátu města Frýdek-Místek, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu

na pozemních komunikacích spočívající v umístění svislého dopravního značení v obci Dobratice vedle MK č. 15c – B4 (3,5t) „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ s d.t. E13 „Text“ MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU v místě podle přílohy.

...
Čtěte více

Informace o době, místě a navrženém programu 2. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice

Pondělí 12. listopadu 2018 od 17:00 hodin, klubovna Obecního úřadu Dobratice, viz. přiložená pozvánka


...
Čtěte více

  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie