Domů » O obci » Archiv podle kategorie Samospráva

Samospráva

 Územní samospráva je prostorově vymezený funkční celek, kterému je svěřeno právo samostatně rozhodovat o svých záležitostech.

Příkladem územní samosprávy v České republice jsou obce jako základní územní samosprávné celky a kraje jako vyšší územní samosprávné celky.

Jejich právo na samosprávu je zakotveno v Ústavě,
...

Čtěte více

Výbory, komise

Výbory zastupitelstva obce a Komise zřízené starostou obce na volební období 2022 – 2026: 
Finanční výbor:
Předseda: Ing. Zdeňka Platošová
Členové: Ing. Břetislav Bortlíček, Šárka Veselková
 
Kontrolní výbor:
Předseda: Mgr.
...
Čtěte více

Zastupitelstvo

Složení Zastupitelstva obce  2022 – 2026

Radovan Otipka, starosta, tel.: 558 651 254, mobil: 724 617 286
Kateřina Vitásková, místostarostka, předsedkyně kulturní komise, mobil: 739 325 722
Ing. Břetislav Bortlíček, člen finančního výboru
Ing. Tomáš Bortlíček, člen technické komise
Mgr.
...
Čtěte více

Schválený územní plán obce Dobratice, platný od 1.11.2009

Územní plán obce Dobratic byl projednán a vydán formou opatření obecné povahy na zasedání Zastupitelstva obce Dobratice dne 14.10.2009 a účinnosti nabyl dne 01.11.2009. Změna č. 1 Územního plánu Dobratice byla projednána a vydána formou opatření obecné povahy dne 14.05.2012 a byla vyhlášena dne 15.05.2012 s účinností od 01.06.2012.
...
Čtěte více

  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie