Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Krajský úřad MS kraj, Veřejná vyhláška – usnesení opravy zřejmé nesprávnosti

Oprava zřejmé nesprávnosti úplného znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění aktualizace č. 1 – viz. příloha