Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Krajský úřad MS kraj, Veřejná vyhláška – usnesení opravy zřejmé nesprávnosti

Oprava zřejmé nesprávnosti úplného znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění aktualizace č. 1 – viz. příloha  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie