Domů » O obci » Archiv podle kategorie Informace (Stránka 5)

Oznámení s odkazem: Rozpočtové opatření SOPM č. 1/2019

Oznámení
V souladu s § 39 odst. 5 a odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme:
Rozpočtové opatření č. 1/2019 
je zveřejněno na elektronické úřední desce SOPM, webový link:  https://sopm.cz/mikroregion/dokumenty/
Nahlížení do listinné podoby: v sídle sdružení SOPM na Obecním úřadě Dobrá,
...
Čtěte více

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Moravskoslezký kraj – DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019

Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu čj. 2010229/19/3200-11460-803051,  ode dne 26.04.2019 do dne 27.05.2019.


...
Čtěte více

Veřejná vyhláška Krajského úřadu Moravskoslezského kraje – medvěd hnědý

Krajský úřad MSK, odbor ŽP a zemědělství, č.j.: MSK 55914/2019, Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů – medvěda hnědého dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, , viz přiložený soubor

...
Čtěte více