Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Výroční zpráva-informace za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti Obecního úřadu Dobratice v oblasti poskytování informací za rok 2005
1. Obecnímu úřadu Dobratice nebyly doručeny žádné písemné žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 2. Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o neposkytnutí informace. 3. Ústní, nebo telefonické žádosti byly vyřizovány běžně v úředním styku. V případě nespokojenosti s ústní odpovědí nebyla následně uplatněna žádná písemná žádost. 4. Za poskytnutí informací nebyly v roce 2005 vůči žadatelům uplatněny žádné náhrady. Dobratice 2.2.2006 Antonín Šigut starosta obce Dobratice  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie