Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Sněm starostů SOPM.

Dne 4. 7. 2008 v 9.30 hod. se koná sněm starostů SOPM na obecním úřadě v Dobraticích s následujícím programem:
1. Výzva k předložení nabídek – Naučná stezka Prašivá
2. Kontrola úkolů z minulého sněmu SOPM
3. Různé
4. Došlá pošta
Ing. Dana Vlčková
předsedkyně SOPM  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie