Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Obnova katastrální mapy v obci Dobratice – pozvání na prezentaci

Katastrální úřad Frýdek-Místek provede v roce 2018 v obci Dobratice (katastrální území Dobratice i Bukovice) obnovu katastrální mapy novým mapováním. Principem obnovy je nové šetření vlastnických hranic pozemků. 

 

Dne 28.2.2018 v 16:30 hod, se v tělocvičně Základní školy v Dobraticích uskuteční prezentace k obnově katastrální mapy.

 

Pracovníci Katastrálního úřadu Frýdek-Místek objasní přítomným důvody, postupy a časový předpoklad obnovy. Vlastní práce v terénu pak budou probíhat za účasti vlastníků pozemků a pracovníka Katastrálního úřadu. Je proto velice vhodné, aby se vlastníci pozemků prezentace osobně zúčastnili a s problematikou se předem seznámili. Při setkání budou vlastníkům pozemků zodpovězeny jejich dotazy.

 

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie