Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Výzva k podání nabídky – veřejná zakázka na služby s názvem „Studie nakládání s odpadními a dešťovými vodami na území obce Dobratice“

Toto výběrové řízení je ZRUŠENO   http://www.dobratice.cz/2018/09/394955/zruseni-vyberoveho-rizeni-vyzvy-k-podani-nabidky-verejna-zakazka-na-sluzby-s-nazvem-studie-nakladani-s-odpadnimi-a-destovymi-vodami-na-uzemi-obce-Dobratice

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie

ŠANCE pro HONZU
Aktuálně vybráno : 132 000 Kč