Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Oznámení o zveřejnění rozpočtového provizoria SOPM na rok 2019

Oznámení

 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, oznamujeme :

Sdružení obcí povodí Morávky – Rozpočtové provizorium na rok 2019

Zveřejnění v elektronické podobě:  http://sopm.cz/mikroregion/dokumenty/

Nahlížení do listinné podoby:  v sídle sdružení SOPM na Obecním úřadě Dobrá, Dobrá 230,

739 51 Dobrá

 

   • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie