Domů » O obci » Informace » Střední odborná škola, Frýdek-Místek, p.o., pořádá slavnostní DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

k 80. výroční založení školy dne 22. března 2019 – viz  přiložený letáček  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie