Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu opravy mostu M07 přes VT Zbojičný

na silnici III/04821 a místních komunikacích v k.ú. Dobratice z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na PK a vyznačení objízdné trasy při provádění stavby „Rekonstrukce mostu M 07 přes vodní tok Zbojičný“  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie