Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Veřejná vyhláška Krajského úřadu Moravskoslezského kraje – medvěd hnědý

Krajský úřad MSK, odbor ŽP a zemědělství, č.j.: MSK 55914/2019, Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů – medvěda hnědého dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, , viz přiložený soubor  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie