Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Veřejná vyhláška – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

spočívající v umístění 2 ks dopravní značky IZ4a „Obec“ DOBRATICE a 2 ks dopravní značky IZ4b „Konec obce“ DOBRATICE vedle silnice III/04821 v k.ú. Vyšní Lhoty a vedle místní komunikace č. 15c v k.ú. Dobratice v místech dle přílohy.

Bližší informace v příloze.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie