Domů » O obci » Informace » Akce seniorů – výšlap na Prašivou, návštěva Archeoparku

Důchodci nezahálí

Po výšlapu na Prašivou 13.6.tr. u příležitosti malé poutě, zamířili senioři 27.6.tr. do Chotěbuzu.  Ale postupně…

Již tradičně důchodci z Dobratic za krásného počasí spolu s ostatními poutníky se scházejí na Prašivé u příležitosti malé poutě. Někteří vyšlápnou, jiní přijedou auty. Mnozí zavítají do kostelíka svatého Antonína Paduánského na mši svatou, kterou celebroval farář z Havířova.  Je škoda, že již pár let není na Prašivé ani jeden stánek, byť je to malá pouť.

Při posezení u chaty Prašivá jsme si připomněli malé ohlédnutí ze soutěže seniorů v Třinci a dodatečně byly předány medaile p. Lukášové, p. Moskvové a p. Kozelskému (výsledky již byly prezentovány ve zpravodaji 6/2019).

Další akcí v měsíci červnu, byla návštěva Archeoparku a Rybího domu v Chotěbuzi. Archeopark se nachází v lokalitě Chotěbuz – Podobora a spadá jako jedna z poboček pod Muzeum Těšinska. V této lokalitě se neustále provádějí archeologické výzkumy slovanského sídliště z 8. až 11. století. Jsou zde k vidění rekonstruované čelní hradby, tři obytné objekty, halová stavba (společenská) a zajímavou vstupní bránou vedená kotlinou s dřevěným mostem, který byl při napadení nepřátel zapálen. Archeologická lokalita je jednou z nejvýznamnějších pravěkých památek Těšínského Slezska. Objekty jsou omítnuty hlínou, střechy pokryty silnou vrstvou slámy. Slované byli šikovní obchodníci i bojovníci. Vybrali si dobré místo, které je těžko přístupné, navíc z hradiska mohli dobře kontrolovat obchodní stezky, vedoucí z jihu na sever a na východ. V budově jsou vystaveny různé předměty, které zde byly při vykopávkách nalezeny. Archeopark je otevřen pro veřejnost od roku 2006 a stále se buduje, neboť nacházejí se zde další velice vzácné vykopávky. Při prohlídce bylo možno shlédnout film, který dokumentuje, jak zde Slované žili.

Rybí dům, který je jen pár metrů od Archeoparku jsme jen krátce prošli, podívali se na různé druhy ryb, ale k posezení zde nedošlo, neboť bylo velmi obsazeno. Proto na zakončení našeho putování jsme zamířili do Motelu v Tošanovicích, kde jsme také poobědvali.

Pár snímků k vidění na   https://obecdobratice.rajce.idnes.cz/Akce_duchodcu%2C_Prasiva_a_Chotebuz

 

Kohut Jiří, člen KD  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie