Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Informace o době, místě a navrženém programu Sněmu starostů Sdružení obcí povodí Morávky

V pátek dne 13.9.2019,  na Obecním úřadě v Pražmě, viz přiložená pozvánka  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie