Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Veřejná vyhláška, Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020

kterým se povoluje výjimka ze zákazu vjezdu a setrvání s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody………

Bližší informace v přiloženém souboru  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie