Domů » O obci » Informace » Svazek obcí Region Slezská brána – Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022 – 2023

Informace o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu na léta  2022 – 2023

Střednědobý výhled rozpočtu  Svazku obcí RSB na léta 2022 – 2023  je zveřejněn na internetových stránkách  http://www.slezskabrana.cz/dokumenty-rsb/rozpocty

Do listinné podoby lze nahlédnout na adrese: Nádražní 38, Paskov 739 21.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie