Domů » O obci » Informace » Svazek obcí Region Slezská brána – Rozpočtové opatření č. 1/2021, oznámení o zveřejnění

OZNÁMENÍ

Dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů oznamujeme, že Rozpočtové opatření č. 1/2021

je zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách RSB:

http://www.slezskabrana.cz/dokumenty-rsb/rozpocty

a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Nádražní č. 38, 739 21 Paskov.