Domů » O obci » Informace » Svazek obcí Region Slezská brána – Rozpočtové opatření č. 5/2020, oznámení o zveřejnění

 

OZNÁMENÍ

Dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů oznamujeme, že

Rozpočtové opatření č. 5/2020

je zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách RSB:

http://www.slezskabrana.cz/dokumenty-rsb/rozpocty

a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Nádražní č. 38, 739 21 Paskov.