Domů » O obci » Informace » Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Veřejná vyhláška o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů

Bližší informace v přiloženém souboru