Domů » O obci » Informace » SmVaK Ostrava a.s., Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce