Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Magistrát města Frýdek-Místek, Veřejná vyhláška – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

spočívající v umístění svislého dopravního značení a umístění dopravního zařízení v rámci stavby „Oprava místních komunikací  2C a 3C v obci Dobratice“ na parc.č. 436/1 a 269/7, vše v k.ú. Bukovice u Dobratic.

 

Bližší informace v přiložených souborech.