Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Magistrát města Frýdku-Místku, Veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu

spočívající v umístění svislého dopravního značení a umístění dopravního zařízení v rámci stavby Oprava místních komunikací  2C a 3C v obci Dobratice na parc.č. 436/1 a 269/7, vše v k.ú. Bukovice u Dobratic

 

Viz soubory níže