Domů » O obci » Programy jednání ZO, Usnesení ZO » Usnesení z 41. zasedání Zastupitelsva obce Dobratice, konaného dne 13.06.2022  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie