Domů » O obci » Informace » SOPM – Rozpočet Sdružení obcí povodí Morávky a související dokumenty, oznámení o zveřejnění

Sdružení obcí povodí Morávky

Dobrá 230

IČO : 68157631

……………………………………………….

Oznámení 

Rozpočet Sdružení obcí povodí Morávky a související dokumenty

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů se zveřejňuje rozpočet DSO SOPM a související dokumenty. Jedná se o rozpočtové provizorium, návrh rozpočtu,  schválený rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled a závěrečný účet.

Uvedené materiály jsou zveřejněny na webových stránkách svazku, http://sopm.cz/, v sekci Mikroregion, podsekci Úřední deska.

V listinné podobě je možno nahlédnout u účetní svazku na adrese Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie