Domů » O obci » Programy jednání ZO, Usnesení ZO » Informace o době, místě a navrženém programu 17. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice, konaného dne 8. dubna 2024  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie