Domů » O obci » Archiv podle kategorie Informace (Stránka 143)

Změna, která se týká oddělení sociálně-právní ochrany dětí ve Frýdku-Místku

Sociálně-právní ochrana dětí se nyní nachází v budově Okresní správy sociálního zabezpečení ve Frýdku-Místku na ulici Palackého 115 ve Frýdku-Místku
V návaznosti na uskutečněné stavební úpravy celého rozlehlého objektu budovy na ul. Palackého 115 ve Frýdku-Místku, kde se nachází současně některé útvary Magistrátu města Frýdku-Místku a dále také zde sídlí Okresní správa sociálního zabezpečení Frýdek-Místek,
...
Čtěte více

Krajský úřad MS kraj, Veřejná vyhláška – usnesení opravy zřejmé nesprávnosti

Oprava zřejmé nesprávnosti úplného znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění aktualizace č. 1 – viz. příloha


...
Čtěte více

Oznámení o zveřejnění rozpočtového provizoria SOPM na rok 2019

Oznámení
 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, oznamujeme :
Sdružení obcí povodí Morávky – Rozpočtové provizorium na rok 2019
Zveřejnění v elektronické podobě:  http://sopm.cz/mikroregion/dokumenty/
Nahlížení do listinné podoby:  v sídle sdružení SOPM na Obecním úřadě Dobrá,
...
Čtěte více

  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie