Domů » Obecní úřad » Archiv úřední desky » Záměr obce Dobratice pronajmout stávající pohostinství Obecník, včetně kuchyně, v budově č.p. 340 v obci Dobratice

na pozemku p.č. 41/2, k.ú. Dobratice, a části souvisejícího pozemku p.č. 41/1, k.ú. Dobratice, o ploše 160 m2.

Bližší informace obsahují přiložené soubory.  • Modernizace webových stránek hrazena z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

    Logo Evropské unie